Οι εταίροι του Transinterpret και τα προγράμματα τους

Οι ακόλουθες Ομάδες Δράσεις LEADER+ συνεργάζονται στα πλαίσια του Transinterpret:  

Γερμανία

Ομάδα Δράσης LEADER+ Νότιου Μέλανα Δρυμού (Βάδη-Βυρτεμβέργη/επικεφαλής εταίρος)

Ομάδα Δράσης LEADER+ Βόρειου Μέλανα Δρυμού (Βάδη-Βυρτεμβέργη)

Ομάδα Δράσης LEADER+ Hohenlohe Tauber (Βάδη-Βυρτεμβέργη)

Οι τρεις Ομάδες Δράσεις LEADER+ λειτουργούν ένα κοινό Περιφερειακό Συμβουλευτικό Κέντρο και περιφερειακό Κέντρο Αξιολόγησης, με σκοπό την υποστήριξη τοπικών προγραμμάτων σε περιοχές LEADER.

Στη Βάδη-Βυρτεμβέργη βρίσκεται επίσης το εικονικό κέντρο. Είναι υπεύθυνο για το συντονισμό και τη διαχείριση διεθνών προγραμμάτων, λαμβάνοντας επιπρόσθετη επιστημονική υποστήριξη από το Πανεπιστήμιο του Freiburg.

Ιταλία

GAL Appennino Genovese (Λιγουρία)
Η αρχή LEADER+ λειτουργεί ως συμβουλευτικό σώμα του Transinterpret για τα τοπικά προγράμματα εντός της περιοχής LEADER+.

Ελβετία

Η brain-tec σε συνεργασία με το πανεπιστήμιο Swiss Distance University of Applied Sciences και την περιοχή Brig-Aletsch, έχουν γίνει οι εταίροι του Transinterpret μέσα από το ελβετικό πρόγραμμα ‘RegioPlus’. Θα δημιουργήσουν ένα περιφερειακό Κέντρο Αξιολόγησης για την Ελβετία και είναι υπεύθυνοι για να παρέχουν το σύστημα διαχείρισης περιεχομένου για την ιστοσελίδα. Επιπλέον θα προγραμματίσουν εκ νέου τη βάση δεδομένων του Transinterpret, ώστε να είναι προσβάσιμη μέσω του διαδικτύου.

Ελλάδα

Το Νοέμβριο του 2007 έλαβαν άδεια να συμμετέχουν στο δίκτυο οι εξής Ομάδες Δράσεις LEADER+:

Ήπειρος 
Κοζάνη
Καστοριά 
Αιτωλία
Τριχωνίδα 
Ολυμπία 
Ροδόπη 
Ξάνθη
Δράμα

Το ελληνικό Κέντρο Αξιολόγησης του Transinterpret στεγάζεται στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

links.gif

rechts.gif


by Elke Schliermann-Kraus Τελευταία τροποποίηση 12/11/2008 13:14