Απόδοση του σήματος ποιότητας για υλοποιημένα έργα

strichm_qualit4.jpgΤα προγράμματα τα οποία εκπονούνται με τη χρήση των συμβουλευτικών υπηρεσιών του Transinterpret και εφαρμόζουν επιτυχώς τις συστάσεις του Transinterpret, λαμβάνουν το Σήμα Ποιότητας του Transinterpret. Ωστόσο και άλλες ερμηνευτικές υπηρεσίες και προϊόντα δύνανται να λάβουν το Σήμα Ποιότητας και την πιστοποίηση από το Transinterpret, εφόσον ικανοποιούν τις προδιαγραφές του Transinterpret.

Ανάλυση πλεονεκτημάτων και αδυναμιών για την εξασφάλιση της ποιότητας

Τα συμβουλευτικά κέντρα ελέγχουν το βαθμό στον οποίο  τουριστικά  προϊόντα και υπηρεσίες (π.χ. εκθέσεις, ερμηνευτικά μονοπάτια, ξεναγήσεις κλπ) ικανοποιούν τις διεθνείς προδιαγραφές του Transinterpret. Αυτή η διαδικασία είναι πολύ σημαντική, καθώς οι επισκέπτες οι οποίοι έχουν εμπειρία από άλλα προγράμματα του Transinterpret, έχουν συγκεκριμένες προσδοκίες σχετικά με την ποιότητα των έργων. 

Τι γίνεται εάν δεν είναι αρκετά καλό;

Εάν σας ενδιαφέρει να έχετε επιτυχία με τους επισκέπτες και τους εκδρομείς, τότε θα εκτιμήσετε μία ανεξάρτητη αξιολόγηση των ερμηνευτικών υπηρεσιών σας, ακόμα και εάν δείξει ότι δεν καλύπτεται τις προδιαγραφές του Transinterpret. Ως ένας οργανισμός υπεύθυνος για τη χρηματοδότηση ή τη διαχείριση μίας θεματικής διαδρομής, μίας έκθεσης ή μίας ξενάγησης, θα σας είναι χρήσιμες η ανατροφοδότηση του έργου σας από του ειδικούς του Transinterpret καθώς και οι πρακτικές ιδέες για βελτιώσεις.

Η τεκμηριωμένη παράθεση των πλεονεκτημάτων και των αδυναμιών του έργου σας θα σας δώσει τη δυνατότητα να πάρετε αποφάσεις για τα παρακάτω:

    • Πρέπει να βελτιωθούν οι υπάρχουσες υπηρεσίες;
    • Ή θα πρέπει οι υπάρχουσες αδυναμίες να γίνουν αποδεκτές έως ότου αναπτυχθεί ένα εντελώς νέο πρόγραμμα, παραιτούμενοι ενδεχομένως από τη  διαφήμιση αυτών των υπηρεσιών στο μεσοδιάστημα;

 

Κάθε έργο που υπόσχεται να παρουσιάσει με επιτυχημένο τρόπο την πολιτιστική κληρονομιά γεννά προσδοκίες στο κοινό. Είναι επομένως μοιραία η αποτυχία, όταν οι προσδοκίες των επισκεπτών πέφτουν στο κενό, και μάλιστα χωρίς να το αντιλαμβάνονται διόλου οι υπεύθυνοι. Δυστυχώς με τον τρόπο αυτό κάθε συλλογική προσπάθεια πάει χαμένη…

Περισσότερες πληροφορίες για τη διαδικασία λήψης του Σήματος Ποιότητας και τη διαδικασία αξιολόγησης των πλεονεκτημάτων και των αδυναμιών παρέχονται από το συμβουλευτικό κέντρο της περιοχής σας.

links.gifrechts.gif

 


by Elke Schliermann-Kraus Τελευταία τροποποίηση 20/09/2008 12:53